Rata malejąca

Podczas wyboru odpowiedniego kredytu, bolączką wielu klientów staje się również wybór sposobu spłaty rat. I choć oprocentowanie i waluta to jeden z najważniejszych kwestii, warto pamiętać, że równie istotny jest sposób spłaty rat, który powinien być uszyty na miarę naszych indywidualnych potrzeb.

Jednym ze sposobu spłaty raty jest wybór raty malejącej, która od raty równej różni się przede wszystkim proporcjami pomiędzy częścią kapitałową i odsetkową.

Pożyczkobiorcy decydujący się na raty malejące mogą liczyć na to, że obciążenia wraz z nadejściem nowego miesiąca na rzecz banku z tytułu kredytu będą systematycznie spadać. Miesięczna rata będzie uzależniona od stałej części kapitałowej i odsetek wynikających z niespłaconej przez pożyczkobiorcę części kapitału. Wysokość raty miesięcznej kapitałowej oblicza się na podstawie dzielenia całości kredytu przez ilość wszystkich rat. Poprzez spłatę raty miesięcznej kapitałowej, pożyczkobiorca pomniejsza wielkość kredytu który musi spłacić. Odsetki natomiast naliczane są od kwoty niespłaconej części przyznanego kredytu. Z tego też względu wysokość początkowych rat jest największa. A jeśli pierwsza rata jest największa, klient może liczyć na to, że każda kolejna rata będzie mniejsza.

Wybór odpowiedniego sposobu spłaty raty to problem, który być może pomoże rozwiązać dany przykład. Próbując porównać kwotę kredytu hipotecznego 250.000 przyznanego na 10 lat z oprocentowaniem o wartości 8% obejmującego płatność ratalną co miesiąc możemy wywnioskować ze w przypadku raty malejącej zapłacimy o 13.000 mniej odsetek, a więc całkowita kwota do spłacenia będzie o 13.000 mniejsza aniżeli w przypadku wyboru raty równej. Różnica jest wynikiem szybszego tempa spłaty kredytu i znacznie szybciej podstawy malejącej w stosunku do naliczenia odsetek.

I choć wydawać być się mogło ze rata malejąca to idealne rozwiązanie dla każdego kredytobiorcy to w rzeczywistości nie jest to sposób wskazany dla osób mających niską zdolność kredytową i które nie poradzą sobie, gdy w pierwszych latach będą zmuszeni płacić wyższe raty. Ciekawą propozycją dla tego typu kredytobiorców będzie wybór systemu rat równych. W sytuacji, gdy mamy problemy z udowodnieniem właściwej zdolności kredytowej, podczas wyboru rat równych będziemy mieli szansę na większą kwotę kredytu.

System rat malejących to dobra i korzystna alternatywa dla osób, które są w stanie płacić większe miesięcznej kwoty rat, ale przewidują, że za kilka lat obecna sytuacja może się zmienić, dlatego też wolą się zabezpieczyć, gdyż wraz z upływem czasu będzie niósł ze sobą znacznie mniejsze koszty, podaje portal hipopozyczki.pl. Jest on przeznaczony również dla osób, które w stosunkowo krótkim czasie chcą spłacić zadłużenie. Kolejna grupą dla której wskazany jest wybór rat malejących są kredytobiorcy którzy mają dobrą zdolność kredytową a za kredyt chcą zapłacić jak najmniejsze koszty.