Okres spłaty kredytu

Okres spłaty szacuje się od momentu, gdy przyznany zostanie kredyt, udostępnienia środków dla klienta, wykorzystania środków z pierwszej lub ostatniej transzy przez klienta, do ostatecznego terminu, w jaki kredytobiorca zobowiązał się do spłacenia zaciągniętego zobowiązania. Długość okresu kredytowania, uzależniona od rodzaju kredytu, możliwości spłaty kredytobiorcy, jak i dni, które są akceptowane jako początek i koniec kredytu, określa sporządzona wcześniej umowa kredytowa.

I choć wydawać być się mogło ze jest to bardzo prosta sprawa to komplikuje się w przypadku kredytów hipotecznych. Z reguły jednak im dłuższy okres kredytowania tym lepiej dla osoby ubiegającej się o kredyt. Dzięki temu klient może liczyć na mniejszą miesięczną kwotę raty kredytu, gdyż kwota kredytu jest rozłożona na dłuższy okres czasu. Konsekwencją takiego rozwiązania może być zwiększona zdolność kredytowa, która może okazać się strategiczna w przypadku uzyskania kredytu. Warto również mieć na uwadze że im większy okres spłaty kredytu, tym większy całkowity koszt zobowiązania, co z kolei przekłada się na większe kwoty które oddamy bankowi. W rzeczywistości jednak tak duża kwota kredytu hipotecznego sprawia, że nie mamy wyboru i wybieramy dłuższy okres spłaty. Każdy z nas powinien również pamiętać o limitach, czyli wiek kredytobiorcy w trakcie spłacania kredytu. W większości przypadków próg wiekowy wynosi 70-75 lat. Tak więc osoba mająca 60 lat nie otrzyma kredytu na okres 25 lat ze względu na zbyt wysokie ryzyko.

W przypadku wyboru odpowiedniej placówki, warto wybrać bank, który nie nakłada na kredytobiorcę opłat gdy wcześniej spłacić kredyt. Podczas decyzji na dłuższy okres spłaty, możemy mieć niską ratę lecz z możliwością większych wpłat, dzięki temu mamy pewne zabezpieczenie, gdy pojawią się niespodziewane sytuacje. W sytuacji, gdy bank pobiera opłaty, a my nie mamy w planach wczesnej spłaty kredytu, możemy wybrać najniższą ratę miesięczną i zdecydować się na dłuższy okres kredytowania. Dla bezpieczeństwa domowego budżetu warto mieć na uwadze aby miesięczna rata nie była wyższa niż 40% naszych dochodów.

W sytuacji wyboru kredytu w popularnej obcej walucie, warto zdecydować się dla bezpieczeństwa na opcję taka, jak w przypadku wspomnianego kredytu hipotecznego. Im dłuższy okres spłaty wybierzemy, tym mniejszym ryzykiem opatrzona będzie zmianą kursu waluty. Istotne jest ustalenie raty i kredytu tak, aby w razie wzrostu kursu waluty nie wpłynęły negatywnie na terminową spłatę naszego zobowiązania.

W kwestii kredytów gotówkowych, im dłuższy okres spłaty kredytu tym mniejszej raty może spodziewać się kredytobiorca. Jednakże w tej kwestii, bardziej opłacalny będzie decyzją lepszego okresu. Wiele banków udzielających kredytu oferuje niższe oprocentowanie w przypadku kredytów krótkoterminowych. Tak więc dłuższy okres kredytowania to konieczność dodatkowych opłat i gorszego oprocentowania.