Czym jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy dla firm to bardzo ciekawe rozwiązanie, które opiera się na finansowaniu obecnie działającej firmy. Kwota kredytu może być przeznaczona na zakup towarów, materiałów czy opłatę zobowiązań nieprzeterminowanych, czyli na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa. W większości przypadków jest to kredyt krótkoterminowy, zaś jego kwota uzależniona jest od wysokości oraz częstotliwości obrotów danego przedsiębiorstwa, jego kondycji. Im bardziej stabilna pozycja naszej firmy na rynku tym bank opatrzony jest mniejszym ryzykiem. Oprocentowanie kredytu obrotowego zazwyczaj oscyluje w wartości 10%. W rzeczywistości jednak wysokość oprocentowania danego kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej, długości okresu trwania kredytu, formy kredytu obrotowego jak i wysokości zapożyczonych środków pieniężnych. Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy opcję kredytu obrotowego:

  • odnawialny kredyt obrotowy – kredyt udzielany jest na osobnym rachunku, zaś po jego spłacie konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o udostępnienie kwoty kredytu. Wówczas konieczne nie będzie przechodzenie ponownie przez procedura weryfikacyjną,
  • kredyt w rachunku bieżącym – możliwość dodatkowego debetu który znajdować się będzie na rachunku firmowym. Jest to jedna z najbardziej popularnych form kredytu obrotowego,
  • kredyt obrotowy nieodnawialny – forma kredytu udzielana na warunkach zbliżonych do tradycyjnego kredytu dla firm obejmująca jednorazową wypłatę na osoby rachunek kredytowy

Kredyt obrotowy dla firm to bardzo dobra alternatywa dla przedsiębiorstw borykających się z chwilowymi trudnościami finansowymi, szczególnie gdy wartość oprocentowania jest niezwykle atrakcyjna. Taka forma kredytu może w stosunkowo szybkim czasie pozwolić firmie odzyskać płynność finansową, a także stworzyć pewnego rodzaju zabezpieczenie przez ewentualnymi problemami. Jakie więc jeszcze korzyści niesie ze sobą kredyt obrotowy dla firm?

Podstawę stanowi możliwość uzyskania pomocy w finansowaniu bieżącej działalności. Dzięki niemu niespodziewane wydatki czy regulacja dotychczasowych zobowiązań nie będzie stanowiła dla nas problemu. Środki przedsiębiorca możemy przeznaczyć na dowolne wydatki zapewniające płynność finansową firmy. Kolejnym walorem jest czas na spłatę kredytu obrotowego. Maksymalny okres może wynosić nawet 3 lata, a kredytobiorca może go spłacać wielokrotnie i ponownie gotowane uruchamiać w razie potrzeby. Pieniądze trafiają do kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach – wszystko zależy od osoby ubiegającej się o kredyt. Dodatkowo, całą procedura nie zajmuje dużo czasu.

Kredyt obrotowy to dobre rozwiązanie dla aktywnych firm, które mogą wziąć kredyt nie tylko w złotówkach ale i w popularnych walutach obcych, takich jak dolar amerykański, frank szwajcarski, funt brytyjski czy euro.