Czym jest marża w kredycie?

Marża banku to nic innego jak składowa część oprocentowania kredytów. Oprocentowanie jest połączeniem dwóch elementów, takich jak marża banku będąca wartością stałą wyznaczoną w umowie kredytowej oraz stawki bazowej, którą w kredytach zlotowych stanowi WIBOR. W przypadku gdy oprocentowanie opiewa na wartość 7%, zaś stawka bazowa jest na poziomie 6%, wtedy marża banku wynosi 1%. Marża banku jest więc wartością stanowiącą zarobek dla banku, gdy podziela kredytu. Marża banku to wartość stała, która bank może zmienić gdy obie strony umowy kredytowej wyrażają na taką opcję zgodę.

Jej wysokość natomiast uzależniona jest przede wszystkim od polityki jaką prowadzi dana placówka w zakresie konkretnego kredytu.

Na wysokość marży kredytu wpływa przede wszystkim wskaźnik LTV, który jest określeniem wartości kredytu uzależnionej od wartości nieruchomości stanowiącej pewnego rodzaju zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Podczas oszacowania wskaźnika LTV nie w każdym przypadku bank weźmie pod uwagę wartość nieruchomości. Możemy zaobserwować przypadki, w których w sytuacji niższej wartości transakcyjnej w stosunku do wartości rynkowej, bank weźmie pod uwagę wskaźnik LTV niższy z tych kwot. Odnosząc się do marży banku, zazwyczaj im niższy wskaźnik LTV tym niższa marża banku, a więc i tańszy kredyt w danej placówce

O wysokiej marży decyduje również rodzaj kredytu. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, w grę wchodzą kredyty konsolidacyjne, kredyty na zakup mieszkania czy pożyczki hipoteczne. W zależności od rodzaju kredytu, bank ustala inną marżę. Najniższe wartości marży jednak notuje się w przypadku kredytów na zakup nieruchomości. Najwyższe natomiast bank ustala, gdy bierze pod uwagę kredyty konsolidacyjne czy w formie tradycyjnej pożyczki.

Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na wysokość marży narzucanej przez bank jest prowizja od kredytu, jaka jest nakładana na klienta podczas uruchomienia danego kredytu. W rzeczywistości przyjmuje się, że wyższa kwota prowizji kredytu może decydować o niższej marży banku.

Dodatkowe produkty banku to następny parametr od którego uzależniona jest wysokość marży placówki. Zależy przede wszystkim od ilości usług, z jakich korzysta bank, czyli karta kredytowa, konto, jak i dodatkowe ubezpieczenia. Warto mieć na uwadze, że choć warunek niższej wartości marży w związku z nabycie dodatkowych usług zapisany jest na kartach umowy kredytowej, to zazwyczaj nie są określenie w niej koszty związanie z korzystanie konta czy karty. Możemy więc trafić na sytuację, że pomimo darmowego konta, bank rozpocznie pobierać stosowne opłaty związane ze zmianami taryfy płat i prowizji które odnoszą się do danego konta.