Czym jest WIBOR?

WIBOR to wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych obowiązująca na polskim rynku międzybankowym. Stopa oprocentowania w oparciu o którą banki udzielają pożyczek innym bankom, kryje obok nazwy indeks, który oznacza okres spłaty zobowiązania. I tak na WIBOR 3M oznacza, że zmianę stopy procentowej, którą może odczuwać klient może nastąpić w odstępach 3 miesięcznych.

WIBOR określa się w dni robocze o godzinie 11:00 w oparciu o stopy oprocentowania, które zgłaszają uczestnicy fixingu. Są to przedstawiciele 16 banków, odrzucając przy tym dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Tego typu przedsięwzięcie organizuje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.

Wysokość WIBOR ustala się na rynku międzybankowym. Jego wartość natomiast uzależniona jest od wielu czynników, takich jak wysokość inflacji, PKB, stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, cyklu koniunktury. Wewnętrznie banki ustalają w umowie kredytowej czy regulaminie kredytowania aktualizację wskazanej stawki referencyjne. Biorąc pod uwagę kredytobiorców, najistotniejsze są stawki w cyklu trzymiesięcznym czyli wspomniany WIBOR 3M stosowany przez większości placówek bankowych. Stawki sześciomiesięczne lub dwunastomiesięczne (WIBOR 6M bądź 12M) znajdziemy na przykład w banku BOŚ, ING, Pekao BH SA, BGŻ. Każda instytucja działa według ustalonego przez siebie WIBOR-u, jednak nie jest prawdą że samodzielnie narzucają sobie stawki.

Odnosząc się do kredytów hipotecznych, WIBOR jest częścią składową ich oprocentowania. Wynika z tego, że WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów udzielonych w walucie złotowej i jako zmienna stopa referencyjna określana jest co kwartał i marża bankowa będąca stałą częścią całkowitego oprocentowania zobowiązania. 

Skąd banki biorą wysokość WIBORU? W większości przypadku jest to wartość wynikająca z różnicy stopy lombardowej a stopy depozytowej, która zbliżona jest do stopy referencyjnej. Jest to efektem tego, że nie bez banki nie widzą sensu w pożyczaniu konkurencji taniej aniżeli stopa procentowa czy zaciągania pożyczki drożej niż po stopie lombardowej. Stopa referencyjna jest wartością, w oparciu o którą zawiera się większość transakcji na otwartym rynku będących dobrym  punktem odniesienia.