Co to jest pożyczka pozabankowa?

Pożyczka pozabankowa to pożyczka, której udzieli podmiot inny niż bank. Jest to podstawowa różnica, która dzieli ją od tradycyjnego kredytu bankowego. Kredyty bankowe jak sama nazwa wskazuje udzielają wyłącznie banki, zaś ich działalność określa ustawa Prawo bankowe. Pożyczki z kolei reguluje kodeks cywilny i ustawa Kredyt konsumencki. Mogą ją przyznawać banki, jak i inne podmioty będące osobami fizycznymi lub prawnymi. Pożyczkodawcą może być instytucja jak i osoba fizyczna, z tym że pożyczane pieniądze nie są własnością osób trzecich.

Koszty pożyczek pozabankowych

W rzeczywistości pożyczki pozabankowe opatrzone są wyższymi kosztami niż pożyczki bankowe. Jednak są bardzo popularne w naszym kraju ze względu na małą ilość formalności, natychmiastową dostępność do środków pożyczkobiorcy, jak i szybką decyzję o przyznaniu pożyczki. Dodatkowo są to pożyczki nie posiadające zabezpieczeń i poręczycieli. Wymienione cechy przekładają się więc na zdecydowanie wyższą cenę tego typu pożyczek obecnych na rynku.

Minumum formalności dla pożyczkobiorców

Mała ilość formalności jest efektem tego, że w przypadku niskich kwot pożyczki nie jest wymagana forma pisemna zawarcia umowy a jej realizacja nie musi przebiegać tylko w formie bezgotówkowej. Dzięki temu klient w stosunkowo krótkim czasie może odnotować daną kwotę na koncie bankowym.

Pożyczki pozabankowe kierowane są szczególnie do osób które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i natychmiast potrzebują gotówki w stosunkowo niewielkiej kwocie, której wartość nie przekracza kilkuset złotych. Spłata pożyczki w takim przypadku następuje w bardzo krótkim terminie. W przypadku kryzysowej sytuacji jest to bardziej skuteczna forma aniżeli uzyskanie kredytu w tradycyjnej placówce.

Jednym z najważniejszych mankamentów jakim opatrzona jest pożyczka pozabankowa jest wysoki koszt w porównaniu z kredytami, które proponują banki. W większości przypadku instytucje pozabankowe nie sprawdzają wnikliwe sytuacji pożyczkobiorcy toteż łatwiej jest uzyskać kredyt. Z tego też względu ponoszą większe ryzyko i dlatego kwota oprocentowania jest zdecydowanie wyższa aniżeli w bankach. Wysokiego kosztu tego rodzaju pożyczki nie odczują jednak pożyczkobiorcy decydujący się na niskie kwoty zobowiązania. Wysoki koszt oprocentowania odnosi się zazwyczaj do niskiej nominalnej kwoty odsetek.

Jakie korzyści wynikają z pożyczek pozabankowych?

Pożyczka pozabankowa jest bardzo korzystna szczególnie, gdy potrzebujemy natychmiastowej gotówki i jesteśmy w stanie spłacić ją w stosunkowo krótkim czasie. I choć narzeka na nią wiele osób, wciąż cieszy się dużą popularnością w Polsce.