Regulamin

  1. Serwis portalpozyczek.pl jest tylko portalem prezentującym oferty pożyczek gotówkowych.
  2. Żadna z treści znajdujących się na niniejszej Stronie (portalpozyczek.pl)  nie może być rozumiana jako podstawa kreująca jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy, w szczególności informacje znajdujące się na stronie nie mają charakteru oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  3. Informacji znajdujących się na stronie nie można traktować jako informacji pewnej i porady prawnej.
  4. Strona została przygotowana w celu informacyjnym i nie ma charakteru reklamowego.
  5. W przypadku chęci uzyskania pomocy prawnej należy skontaktować się z odpowiednimi instytucjami finansowymi lub Radcą Prawnym, w którego kompetencjach znajdują omawiane w serwisie tematy i zagadnienia.
  6. Wszelkie prawa do strony oraz treści znajdujących się na stronie przysługują firmie stanowiącej obsługę techniczną i informacyjną Eevolution w Dąbrowie 56-400 Oleśnica
  7. portalpozyczek.pl nie bierze udziału w transakcji między pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą.
  8. portalpozyczek.pl dokłada wszelkiej staranności, aby informacje na stronie były rzetelne i aktualne.